Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
63/BC-BCĐ04/06/2014Lê Mai TrangBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/45e62346b9ce4b0dBC-63-2014-1.pdf
Tiến độ tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với ngường có công với Cách mạng
Chính phủ
  
609/UBND-TNMT02/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/b08d291754056dCV-609-2014-1.pdf.pdf
Chấp thuận di chuyển trụ sở và các cơ sở sản xuất kinh doanh của công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Duy Nhất để phục vụ thi công kè hồ Khương Trung I
Chính phủ
  
613/UBND-NV02/06/2014Nguyễn Xuân LưuBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/1650e35b648fdeadCV-613-2014-1.pdf
Phối hợp tiếp nhận quản lý để sắp xếp kiện toàn tổ dân phố theo địa giới hành chính
Chính phủ
  
616/UBND-HĐBT02/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/a08955d895b0528dCV-616-2014-1.pdf
Đề nghị được tiếp tục bố trí quỹ nhà tái định cư tại chung cư X2 Hạ Đình ; bna hành giá bán nhà 9B 12 tầng Đại Kim - Định Công cho các hộ dân phải di chuyển thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 214 đường nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam , quận TX
Chính phủ
  
619/UBND-HĐBT03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/110e33bca5b4fcedCV-619-2014-1.pdf
Báo cáo việc tổ chức cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới hạ Đình
Chính phủ
  
620/UBND-HĐBT03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/4d0eced529cf6f5dCV-620-2014-1.pdf
Báo cáo việc bố trí nhà tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường từ cuối ngõ 214 đường nguyễn Xiển đến cụm 3 trường học Thnah Xuân Nam
Chính phủ
  
626/UBND-TNMT03/06/2014Nguyễn Xuân LưuBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/da26a0455a647bddCV-626-2014-1.pdf
Rà soát và thống nhất các địa điểm đề xuất xây dựng trường học theo nhu cầu của địa phương tại quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
627/UBND-TTR04/06/2014Nguyễn Xuân LưuBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/8d9c9c4d511dd68dCV-627-2014-1.pdf
Thực hiện kiến nghị sau thanh tra việc chấp hành công vụ các quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận tại quận TX
Chính phủ
  
629/UBND-TTPTQĐ04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/bc9220b5819ea5dCV-629-2014-1.pdf
Điều chỉnh ranh giới diện tích thu hồi đất để đầu tư xây dựng trường học công lập theo quy hoạch tại phường Phương Liệt
Chính phủ
  
631/UBND-HĐBT04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/8e7ed58dfcb0575dCV-631-2014-1.pdf
Báo cáo việc tổ chức cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam , quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
632/UBND-HĐBT04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/8d0edc98c2edcdadCV-632-2014-1.pdf
Báo cáo cưỡng chế giải tỏa thực hiện dự đầu tư XD trường tiểu học Thnah Xuân Nam trên địa bàn quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
639/UBND-HĐBT06/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/3990598256339ddCV-639-2014-1.pdf
V/v Đề nghị được tiếp tục bố trí 01 căn hộ tái định cư tại điểm X2 Hạ Đình cho hộ gia đình thuộc chỉ giới GPMB thực hiện đầu tư XD tuyến đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam
Chính phủ
  
112/KH-UBND02/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/f66ad829d4a87ccdKH-112-2014-1.pdf
Tổ chức hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2014
Chính phủ
  
2616/QĐ-UBND02/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/6021d47d45c0bd8dQĐ-2616-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất
Chính phủ
  
2640/QĐ-UBND03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/611f4d48d5d3208dQĐ-2640-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
2641/QĐ-UBND03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/7b29e9c94f85562dQĐ-2641-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
2642/QĐ-UBND03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/3d4be18c28d909adQĐ-2642-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
2643/QĐ-UBND03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/12a19c28278ed01dQĐ-2643-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
2644/QĐ-UBND03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/1621fa66aac2e2ddQĐ-2644-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
2736/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/800d60d24d0e249dQĐ-2736-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất
Chính phủ
  
2737/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/9e2bd534790985ddQĐ-2737-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất
Chính phủ
  
2738/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/f5cdddd56f045d7dQĐ-2738-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất
Chính phủ
  
2739/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/49f5dddf4da4dbdQĐ-2739-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất
Chính phủ
  
2740/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/dc1cdbd2f40c1fddQĐ-2740-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất
Chính phủ
  
2741/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/2a97aed8ac6e84dQĐ-2741-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học hình sự - Bộ công an tại 238 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chính phủ
  
2742/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/2c2bd6bc77ffd4adQĐ-2742-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học hình sự - Bộ công an tại 238 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chính phủ
  
2743/QĐ-UBND04/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/e1bbce56546cd6adQĐ-2743-2014-1.pdf
V/v cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học hình sự - Bộ công an tại 238 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chính phủ
  
267/TB-UBND03/06/2014Đặng Hồng TháiBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/38ea54d5badaec4dTB-267-2014-1.pdf
V/vTổ chức thực hiện quyết định của UBND quận Thanh Xuân về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân được giao sử dụng ( đã mua bán chuyển nhượng nay chưa xác định được tên chủ sử dụng đất ) tại địa chỉ GPMB cánh đồng Đống Tròn để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam , thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hạ Đình , tại phường Thanh Xuân Nam , thuộc dự án đầu tư XD khu đô thị mới Hạ Đình , tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân
Chính phủ
  
20/TTR-UBND04/06/201420/TTR-UBNDBáo cáo
/portal/VanBan/2014-06/916308ddac9daa4dTT-20-2014-1.pdf
V/v Cho phép tạm tồn tại điểm họp chợ Cầu Lủ
Chính phủ
  
182/QĐ-UBND15/10/2014Nguyễn Công ÍchCông văn
/portal/hadinh/VanBan/2014-10/ae881df368396c4dQĐ Ban biên tập cổng thông tin điện tử phường 2014.doc
Về việc thành lập Ban biên tập thông tin trang thông tin điện tử phường
Chính phủ