Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
SanPhamDaTrienKhai
  
  
LogoKhachHang
ThongTinKhachHang
  
  
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phần mềm Văn phòng điện tử (QLVB&ĐHTN)
(10/2012 - 8/2013)
1
/portal/AnhSanPham/2014-05/5c307ca2c5efd1fdsecondarytile.png
Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
http://mard.gov.vn
  
Hội Nông Dân Việt Nam
Phần mềm Quản lý văn bản & Điều hành tác nghiệp
(2/2013 - 5/2013)
2
Số 9, phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04)38.456.137 (số máy lẻ 403)
http://hoinongdan.org.vn
  
Sở TT&TT Hà Nội
TDOffice
3
http://ict-hanoi.gov.vn