Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
  
TenDoanhNghiep
DiaChi
NganhNghe
  
GhiChu
  
01f8006035105/05/2014
CẦM ĐỒ ĐOÀN VĂN THỌ
Thanh Xuân Nam
Dịch vụ cầm đồ
300000000
  
01F8006075005/05/2014
KARAOKE 69
Khương Trung
Kinh doanh karaoke
3000000000
  
01F8006076005/05/2014
KHÔNG
Thanh Xuân Nam
Vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng
200000000
  
01F8006077005/05/2014
KHÔNG
Khương Đình
Bán lẻ thực phẩm, đường, sữa, nước ngọt, hàng tạp hóa
100000000
  
01F8006078005/05/2014
KHÔNG
Thượng Đình
Cho người nước ngoài thuê nhà ởCho người nước ngoài thuê nhà ở
3400000000
  
01F8006079005/05/2014
KÍNH MẮT SÀI GÒN
Thanh Xuân Nam
Bán kính mắt, sửa chữa các loại kính mắt ( không bao gồm kính thuốc)
20000000
  
01F8006080005/05/2014
KHÔNG
Thượng Đình
Bán quần áo
50000000
  
01F8006081005/05/2014
KHÔNG
Thượng Đình
Cho người nước ngoài thuê nhà ởCho người nước ngoài thuê nhà ở
3200000000
  
01F8006082005/05/2014
KHÔNG
Khương Trung
Cho thuê xe ô tô tự láiCho thuê xe ô tô tự lái
500000000
  
01F8006081005/05/2014
KHÔNG
Thượng Đình
Cho người nước ngoài thuê nhà ởCho người nước ngoài thuê nhà ở
3200000000
  
01F8006082005/05/2014
KHÔNG
Khương Trung
Cho thuê xe ô tô tự láiCho thuê xe ô tô tự lái
500000000
  
01F8006083005/05/2014
NHÀ HÀNG VỊT TÂN TIẾN
Nhân Chính
Bán hàng ăn
20000000
  
01F8006084005/05/2014
KHÔNG
Thanh Xuân Trung
Cho thuê nhà ở
1000000000