a-4.jpgDSC_6877.JPGhoc sinh nganh nuoi cay mo thuc hanh tai truong.JPG_D6J8033.JPG_D6J7727.JPG_D6J8253.JPG_D6J0577.JPG10A_3781.JPG_D6J7987.JPG_NXP4647.JPG_D6J7701.JPG_D6J8057.JPG_D6J7756.JPG_D6J7941.JPGDSC_6814.JPG_D6J7773.JPG

15 năm xây dựng và phát triển - Kinh tế

Sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước đã làm nên sử tăng trưởng kinh tế liên tục của quận Thanh Xuân trong những năm qua

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629