DSC_3765.jpgDSC_3760.jpgDSC_3749.jpgDSC_3739.jpgDSC_3751.jpgDSC_3743.jpgDSC_3738.jpgDSC_3763.jpgDSC_3762.jpgDSC_3744.jpgDSC_3758.jpgDSC_3731.jpgDSC_3735.jpgDSC_3733.jpg

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thăm phòng truyền thống tháng 3/2014

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thăm phòng truyền thống tháng 3/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629