Giải quyết TTHC
024.38585597
An toàn thực phẩm
0868216873
2803 người đang online

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Công văn số 1993/UBND-KT ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố v/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Phường Hạ Đình công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách:

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Loading the player...
/portal/hadinh/Home/doanh-nghiep/default.aspx
Thời tiết 5 ngày tới
27
MuaBán
Hồ Chí Minh52,7255,78
Hà Nội52,7255,80
Đà Nẵng52,7255,80

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HẠ ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Thị Nhiên - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 02 ngõ 320 đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội .

Điện thoại: (024) 38585597; Email: phd_thanhxuan@hanoi.gov.vn.