(04) 38585597
272 Online

Ban Đại Diện Ngân hàng Chính sách Xã hội Quận Thanh Xuân họp Tổng kết kết quả hoạt động công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015

Thứ Tư 04 Tháng Hai - 2015 5:21:24 SA

Ngày 20/01/2015 Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Xuân đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của NHCSXH Quận năm 2014 và triển khai công tác năm 2015.

Đồng chí Lưu Tất Thắng – Thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện NHCSXH quận chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên ban đại diện NHCSXH quận bao gồm đồng chí Chánh văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch  , Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc NHCSXH quận, chủ tịch HLHPN, chủ tịch HCCB quận cùng các chuyên viên của các phòng, ban liên quan.

Đồng chí Lưu Tất Thắng – Thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện NHCSXH quận chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lưu Tất Thắng – Thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện NHCSXH quận chủ trì hội nghị.

 

Năm 2014 Ngân hàng CSXH quận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến 31/12/2014, NHCSXH quận đã có tổng nguồn vốn là trên 70 tỷ đồng, trong đó nguồn do quận cấp là 7 tỷ đồng, tổng dư nợ 31/12/2014: 66,766 triệu đồng tăng 6,070 triệu đồng so với 31/12/2013. Đã cho vay 3,347 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, với tổng số tiền là 66,766 tỷ đồng, bình quân 20 triệu 1 hộ để có vốn làm ăn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cho vay 720 triệu đồng đối với 36 hộ người khuyết tật và 560 triệu đồng với 28 hộ người mù với lãi suất đặc biệt ưu đãi 0,3%/ tháng để tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng cho những người không may mắn bị tàn tật.

Về phương hướng hoạt động năm 2015: HĐND quận đã có Nghị Quyết bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng 3 tỷ đồng trong năm 2015 nâng tổng số nguồn vốn của Quận lên 10 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội quận tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, bám sát chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, phố kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và UBND các phường để thực hiện công tác tín dụng chính sách, đảm bảo quản lý và thu hồi vốn đã vay đủ và đúng hạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến của các thành viên BĐD, đồng chí Lưu Tất Thắng- Trưởng BĐD NHCSXH quận đã kết luận: Hoan nghênh kết quả đạt được của NHCSXH quận. Có được kết quả trên là do có sự vào cuộc, phối hợp hiệu quả của các Hội đoàn thể, UBND các Phường. Năm 2015 cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ vốn vay đúng đối tượng, có hiệu quả./.

Read on

Latest articles

Trung tâm y tế quận Thanh Xuân thẩm định xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích(04/02/2015 5:30 SA)

Hà Nội: Chạy với tốc độ cao, "xế hộp" tông thủng tường nhà văn hóa(04/02/2015 5:28 SA)

Quận Thanh Xuân triển khai công tác tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...(04/02/2015 5:23 SA)

Ban Đại Diện Ngân hàng Chính sách Xã hội Quận Thanh Xuân họp Tổng kết kết quả hoạt động công tác...(04/02/2015 5:21 SA)

Trung tâm GDTX Thanh Xuân Giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh(04/02/2015 5:19 SA)

Thanh Xuan district portal
Editor in chief: Mr. Pham Dang Quang
Address: No,9 Khuat Duy Tien District, Ha Noi
Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn.
Phone: (04) 38585659- (04) 38585646 ; Fax: 04.3858562904