(04) 38585597
3858 Online

Hội Cựu chiến binh Phường Hạ Đình biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ Hai 17 Tháng Mười Một - 2014 9:17:54 SA

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Hội Cựu chiến binh cùng Đảng – Chính quyền phường xây dựng phường ngày càng phát triển.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận Hội Thanh Xuân và Đảng ủy phường Hạ Đình.  Ngày 14/11/2014 Hội CCB phường Hạ Đình đã tổ chức hội nghị biểu dương  tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Sau khi có Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 34/KH-CCB ngày 6/3/2014 của hội CCB Quận Thanh Xuân; kế hoạch số 315 /KH- ĐU ngày 18/3/2014 của Đảng ủy  về tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ để năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.  Hội Cựu chiến binh phường Hạ Đình xác định đây là dịp để BCH hội tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, giúp họ hiểu sâu và nắm chắc hơn cốt lõi nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau thời gian phát động toàn hội  phường đã có 8/8 chi hội đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với số hội viên là 277/302 đạt tỷ lệ đạt 91,7%. Kết quả qua bình xét năm 2014 hội phường đã biểu dương cả 8 chi hội và 23 cá nhân tiêu biểu tích cực trong học tập và làm theo Bác, trong đó có 1 tập thể và 5 cá nhân được quận hội biểu dương khen thưởng. Nét nổi bật qua học tập Bác là đã có chuyển biến rõ nét, nhiều chi hội trước đây chưa được tốt nay đã tiến bộ rõ rệt trong tổ chức và sinh hoạt. 100 % các chi hội chấp hành quy định báo cáo hàng tháng, đã xây dựng được 2 loại quỹ ở chi hội là quỹ tình nghĩa và quỹ tiết kiệm tự nguyện. Điển hình như chi hội 2, chi hội 3 và 6 cùng với các cá nhân tiêu biểu như đ/c Cao Duy Thô – CT hội CCB phường, đ/c Nguyễn Văn Tuấn- BT chi bộ 3 và rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác.

Tới dự  và phát biểu tại hội nghị biểu dương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Đồng chí Phạm Quốc Oanh – Thường vụ thành hội – CT hội CCB quận Thanh Xuân đã ghi nhận những kết quả đạt được của hội phường là đơn vị triển khai có bài bản, chất lượng hiệu quả, qua học tập đã khích lệ vai trò của hội viên CCB gương mẫu trong việc chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - VHXH – ANQP, đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới hội phường cần tích cực hơn nữa và tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cốt nõi trong học tập và làm theo Bác.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Hào Quang- BTĐU – CT HĐND phường phát biểu động viên chúc mừng 7 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị và nhấn mạnh vai trò tích cực nòng cốt của cán bộ, hội viên hội CCB phường trong thời gian từ nay đến cuối năm nhất là việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo chính trị của chi bộ tổng kết nhiệm kỳ 2012- 2015; và báo cáo chính trị của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010- 2015.

Kết thúc hội nghị đồng chí Cao Duy Thô – Thay mặt BCH hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Quận hội và Đảng ủy phường và hứa sẽ tuyên truyền cán bộ hội viên gương mẫu phát huy vai trò Bộ đội cụ Hồ để cùng Đảng – Chính quyền phường xây dựng  phường ngày càng phát triển.

)

Read on

Latest articles

Thanh Xuan district portal
Editor in chief: Mr. Pham Dang Quang
Address: No,9 Khuat Duy Tien District, Ha Noi
Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn.
Phone: (04) 38585659- (04) 38585646 ; Fax: 04.3858562904