Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
TaiKhoanNguoiNhan
  
  
  
NoiDung
  
  
  
  
TaiKhoanNguoiNhanText
CarbonCopyText
  
  
  
  
FileDinhKem
  
31/10/2013 4:47 CHasdasdasd
DaGuiNovndiep
NoYesNoYes
  
31/10/2013 4:47 CHasdasdasd
DaGuiNovndiep
NoYesNoYes
  
31/10/2013 5:00 CHThử xem sao
DaGuiNovndiep
YesYesYesNo
  
31/10/2013 5:00 CHThử xem sao
DaGuiNovndiep
YesYesYesNo
  
01/11/2013 9:25 SAghgfgfhfghfgh
DaGuiNovndiep
YesYesYesNo
  
01/11/2013 9:25 SAghgfgfhfghfgh
DaGuiNovndiep
YesYesNoNo
  
01/11/2013 9:28 SAthử tiếp
DaGuiNovndiep
NoYesNoNo
  
05/11/2013 9:36 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
NA.D.à13 02/10/2013, lúc 00:00,, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Nguyễn Văn Minh##vndiep
NoYesYesNo
  
05/11/2013 9:36 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
NA.D.à13 02/10/2013, lúc 00:00,, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Nguyễn Văn Minh##vndiep
NoYesNoNo
  
05/11/2013 9:36 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
NA.D.à13 02/10/2013, lúc 00:00,, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Nguyễn Văn Minh##vndiep
NoYesYesNo
  
05/11/2013 9:36 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
NA.D.à13 02/10/2013, lúc 00:00,, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Nguyễn Văn Minh##vndiep
NoYesNoNo
  
05/11/2013 9:40 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh##vndiep
YesYesYesNo
  
05/11/2013 9:40 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh##vndiep
NoNoYesNo
  
05/11/2013 9:40 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh##vndiep
NoYesYesNo
  
05/11/2013 9:40 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh##vndiep
NoNoNoYes
  
05/11/2013 9:40 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh##vndiep
NoYesNoYes
  
05/11/2013 9:40 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh##vndiep
NoYesNoYes
  
05/11/2013 9:48 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh
YesYesNoYes
  
05/11/2013 9:48 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh
NoYesNoYes
  
05/11/2013 9:48 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh
YesYesNoYes
  
05/11/2013 9:48 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh
NoYesNoYes
  
05/11/2013 9:48 SA[Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
Nguyễn Văn Toản##nvhuu##Hoàng Văn Thức##Nguyễn Văn Minh##nkchinh
NoNoNoYes
  
05/11/2013 9:51 SA[Chuyển tiếp] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 05/11/2013, lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
nvhuu##Hoàng Văn Thức##nkchinh
YesYesNoYes
  
05/11/2013 9:51 SA[Chuyển tiếp] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 05/11/2013, lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
nvhuu##Hoàng Văn Thức##nkchinh
NoYesNoYes
  
05/11/2013 9:51 SA[Chuyển tiếp] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm  uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 05/11/2013, lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
DaGuiNoNguyễn Khắc Chính
nvhuu##Hoàng Văn Thức##nkchinh
NoYesNoNo
  
06/11/2013 9:43 SA[CT] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 05/11/2013 lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd

srthsrth

DaGuiNoSP2010-DEV\chinhnk
Nguyễn Văn Hữu   ##Nguyễn Khắc Chính   
NoYesYesNo
  
06/11/2013 9:43 SA[CT] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 05/11/2013 lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd

srthsrth

DaGuiNoSP2010-DEV\chinhnk
Nguyễn Văn Hữu   ##Nguyễn Khắc Chính   
NoYesNoYes
  
06/11/2013 9:46 SA[CT] - [CT] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 06/11/2013 lúc 09:43, SP2010-DEV\chinhnk Đã viết:
Ngày 05/11/2013 lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd

srthsrth

 

DaGuiNoSP2010-DEV\chinhnk
Nguyễn Văn Toản   ##Nguyễn Văn Hữu   
NoYesYesNo
  
06/11/2013 9:46 SA[CT] - [CT] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 06/11/2013 lúc 09:43, SP2010-DEV\chinhnk Đã viết:
Ngày 05/11/2013 lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd

srthsrth

 

DaGuiNoSP2010-DEV\chinhnk
Nguyễn Văn Toản   ##Nguyễn Văn Hữu   
NoYesNoYes
  
06/11/2013 10:22 SA[CT] - [CT] - [CT] - [Chuyển tiếp] - Thử nghiệm uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd
Ngày 06/11/2013 lúc 09:46, SP2010-DEV\chinhnk Đã viết:
Ngày 06/11/2013 lúc 09:43, SP2010-DEV\chinhnk Đã viết:
Ngày 05/11/2013 lúc 09:48, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
Ngày 02/10/2013, lúc 00:00, Nguyễn Khắc Chính Đã viết:
dfv\sd uiahe auh ui ahiu ahifu hiuhaduih uihafui haiuh auih uiah uiahdlui hadiu haiudh aiuhdf aioh auiohd

srthsrth

 hhhhhhhhhhhh

DaGuiNoSP2010-DEV\chinhnk
Nguyễn Văn Toản   ##Hoàng Văn Thức   
NoYesNoYes
1 - 30Next