Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
  
  
  
  
Văn bản đếninfoCó {0} văn bản chờ vào sổ
  
Văn bản đếninfoCó {0} văn bản chờ tham mưu
  
Văn bản đếninfoCó {0} văn bản chờ phân công
  
Văn bản đếninfoCó {0} văn bản chờ phân xử lý
  
Văn bản đếninfoCó {0} văn bản chờ xử lý
  
Văn bản đếndefaultCó {0} văn bản chờ phối hợp
  
Văn bản đếnimportantCó {0} văn bản quá hạn xử lý.
  
Văn bản đếnwarningCó {0} văn bản đến hạn xử lý
  
Văn bản dự thảoimportantCó {0} dự thảo chờ xử lý
  
Văn bản dự thảoimportantCó {0} dự thảo chờ ký duyệt
  
Văn bản dự thảowarningCó {0} dự thảo chờ phát hành
  
Văn bản dự thảodefault
  
Văn bản dự thảoinfoCó {0} dự thảo chờ góp ý
  
Văn bản điimportantCó {0} văn bản chờ phát hành
  
Tin nhắnsuccess/portal/Pages/tin-nhan/default.aspxCó {0} tin nhắn chưa đọc
  
Văn bản đếnwarningCó {0} văn bản tham khảo trước
  
Văn bản đếnsuccessCó {0} văn bản tham khảo