Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng thông tin điện tử

:

ImageLink: Danh mục thủ tục hành chính

Quick Launch

Title

Danh mục thủ tục hành chính

STT

1

Active

Yes

Image

http://thanhxuan.gov.vn/portal/hadinh/LinkImage/1a06d666f433795dd8dc7487f7b5b13d820c21cb55b1c8ddtthc.jpg

Link

Location

Trái

LinkTo

Đường dẫn tùy ý

Target

_blank

Attachments

Created at 22/05/2014 2:21 CH by vtt
Last modified at 22/10/2014 10:49 SA by Phường Hạ Đình