Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng thông tin điện tử

:

ImageLink: Dịch vụ công trực tuyến

Quick Launch

Title

Dịch vụ công trực tuyến

STT

4

Active

Yes

Image

http://thanhxuan.gov.vn/portal/hadinh/LinkImage/e0dadcea66764bedDVC.jpg

Link

/portal/hadinh/KenhTin/Dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx

Location

Trái

LinkTo

Kênh tin

Target

 

Attachments

Created at 31/07/2014 2:38 CH by vtt
Last modified at 03/10/2014 11:11 SA by vtt