Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng thông tin điện tử

:

ImageLink: Lịch tiếp công dân

Quick Launch

Title

Lịch tiếp công dân

STT

3

Active

Yes

Image

http://thanhxuan.gov.vn/portal/hadinh/LinkImage/4835b8a3989414fdltd.jpg

Link

/portal/hadinh/KenhTin/Lich-tiep-cong-dan.aspx

Location

Trái

LinkTo

Kênh tin

Target

 

Attachments

Created at 22/05/2014 5:07 CH by vtt
Last modified at 03/10/2014 11:11 SA by vtt