Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

3

HoVaTen

4

DiaChi

6

CMT

7

SoDienThoai

87

Email

@gmail.com

NoiDung

Kính gửi Quý cơ quan! Mặc dù đang công tác tại Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ nhưng tôi vẫn không tìm thấy quy định về thủ tục hành chính đối với người muốn chuyển hộ khẩu thường trú ở đâu, xin quý cơ quan hướng dẫn tôi làm thủ tục này. CỤ thể như sau: Tôi có HKTT ở Huyện Ba Vì, tôi đã lấy vợ ở Phường Văn quán Quận Hà đông, giờ tôi muốn chuyển hộ khẩu về hà đông theo vợ, đồng thời làm sổ hộ khẩu mới. Xin quý cơ quan chỉ giúp thành phần hồ sơ gồm những gì, giải quyết ở đâu? xin cảm ơn!

TraLoi

 

NguoiTraLoi

 

STT

 

ThuocLinhVuc

TenLinhVuc

 

TrangThai

Yes

DinhKem

 

TieuDe

 

LinhVucHoiDap

 

Attachments

Created at 29/05/2014 12:23 SA by vtt
Last modified at 29/05/2014 12:23 SA by vtt