UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

10968 người đang online

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Địa chỉ: Khu liên cơ Nội chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35589430

 

Email: vks_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Viện trưởng:

Lê Thị Thu Nguyệt

 

Viện phó:

Trần Đình Cường

 

 

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Theo Điều 2  Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014) quy định vè chức năng và nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân như sau:

- Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

2. Thành tích nổi bật

- Được UBND TP Hà Nội tặng Cờ và bằng khen

- Được danh hiệu Đơn vị dẫn đầu khối

- Năm 2016 Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát thủ đô

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
32
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629