UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11635 người đang online

Các uỷ viên uỷ ban

1

Đ/c Phạm Hồng Diệp

Trưởng phòng Y tế

2

Đ/c Nguyễn Chí Dũng

Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

3

Đ/c Đỗ Quang Dương

Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

4

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

Quận ủy viên, Trưởng  Lao động Thương binh và Xã hội

5

Đ/c Phạm Gia Hữu

Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

6

Đ/c Vương Thị Vân Khánh

Quận ủy viên,Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận

7

Đ/c Kiều Thị Mai

Trưởng phòng Quản lý Đô thị

8 Đ/c Đinh Tuấn Thành

UVTV Quận ủy, Trưởng Công an quận

9

Đ/c Đào Trọng Lương

UVTV Quận ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

10

Đ/c Nguyễn Kim Sơn 

Trưởng phòng Tư pháp

11

Đ/c Nguyễn Hồng Quân

Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

12

Đ/c  Ngô Minh Hồng

Trưởng phòng Văn hoá và thông tin 

13 Đ/c Lê Công Bao Trưởng phòng Kinh tế 

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629