UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11059 người đang online

TRUNG TÂM Y TẾ

Địa chỉ: Số 23 ngõ 282 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

               Điện thoại: 024.38587155

 

Email:   ttytqtx@hanoi.gov.vn

              ttyt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Giám đốc:

Đặng Thanh Phong

 

 

Phó giám đốc:

Lê Minh Tuấn

 

 

 

Dư Thị Lan

 

   

Huỳnh Thị Dung

 

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận, huyện và tương đương.

Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn về sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo hoạt động của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý;

- Đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ được giao cho cán bộ y tế cấp xã, phường, nhân viên y tế thôn và các cán bộ khác;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

- Tổ chức thức hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám đa khoa;

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND quận Thanh Xuân giao.

2. Thành tích nổi bật

- Nhiều năm liên tục đơn vị đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp Thành Phố, Sở Y tế, UBND Quận,..

+ Cờ đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua.

+ Bằng khen của UBND Thành Phố Hà Nội tặng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2009;

+ Bằng khen của bộ y tế năm 2007 về Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Ngành Y tế;

+ Bộ trưởng Bộ y tế tặng bằng khen: có thành tích trong công tác y tế năm 2010;

+ Chi bộ Trung tâm Y tế nhiều năm liên tục đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh;

+ Nhiều năm liên tục Công đoàn Trung tâm Y tế Thanh Xuân đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”;

+ Chi đoàn Trung tâm Y tế nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chi đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc, được tặng cờ và nhiều bằng khen;

+ Các chương trình Y tế hàng năm đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629