UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

4442 người đang online

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Số 116 phố Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35585315

Email: ttbdct_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Giám đốc:

Phạm Đăng Quang

 

Phó Giám đốc:

Đào Thị Thúy Hoài

     

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Đào tạo bồi dưỡng chính trị

2. Thành tích nổi bật

- Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước - đã có thành tích trong công tác từ  năm 2004 - 2008 góp phần vào việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - đã có thành tích trong công tác góp phần xây dựng CNXH và Tổ quốc từ năm 2003 - 2005.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Hà Nội - đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo cán bộ, công chức từ năm 2005 - 2008.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Hà Nội - đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2007, 2009, 2011.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Hà Nội - đã hoàn thành xuất sắc quyết định số 100 – QĐ/ TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa 7.

- Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2008, 2010.

- Bằng khen của UBND TP. Hà Nội - đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 2008, 2011.

- Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - hoàn thành tốt công tác đào tạo cán bộ đảng viên năm 2006.

- UBND quận tặng danh hiệu tập thể tốt năm 2007, 2008, 2009.

- UBND quận tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2008, 2009, 2010, 2011.

- Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ quận - đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo cán bộ từ năm 1997 – 2007.

- Giấy khen của UBND quận – đạt danh hiệu thi đua xuất sắc năm 2007.

- Giấy khen của UBND quận - đã có thành tích tốt trong công tác giáo dục QP – AN năm 2008, 2009, 2010.

- Giấy khen của UBND quận - đã có thành tích tốt trong công tác thi đua đơn vị vững mạnh toàn diện trong 5 năm từ 2004 - 2009.

- Giấy khen của UBND quận - đã thực hiện tốt chỉ thị 39-CT/W về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2009.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ quận - đã có đóng góp tích cực tổ chức Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần 4 (2010 - 2015).

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28
MuaBánCK
EUR22.780,824.055,723.010,9
JPY160,8170,2162,4
USD23.710,024.020,023.740,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629