UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

10903 người đang online

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Khu liên cơ Nội chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.22137914 – Fax: 02435589367

Email: tand_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chánh án:

Lưu Viết Hiểu

 

 

Phó chánh án:

Nguyễn Tuấn Phúc

 

         Sa Thị Phượng  

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ chính mà đơn vị được giao là xét sử và sơ thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật và công tác thi hành án hình sự.

2. Thành tích nổi bật

STT

Năm

 Hình thức khen thưởng

Số ngày Quyết định

Cấp khen thưởng

1

1998

 - Bằng khen

53/QĐ-KT 25/1/1999

Bộ tư pháp

2

2002

 - Bằng khen

13/2002/BK – TPHN 31/1/2003

Toà án ND Tối cao

3

2003

 - Bằng khen

058/2003/BK – TPHN 30/12/2003

Toà án ND Tối cao

4

2004

 - Bằng khen

 - Bằng khen

 - 06/2004/BK – 27/12/2004

 - 198/QĐ-UB 17/02/2005

- Toà án ND Tối cao

- UBND TP Hà Nội

5

2005

 -Bằng khen

 -Bằng khen (2000-2005)

- 355/2005/KT-BT 26/12/2005

- 238/2005/KT-BT 01/07/2005

- Toà án ND Tối cao

- Toà án ND Tối cao

6

2006

Cờ thi đua xuất sắc

125/QĐ-UB 11/01/2007

-UBND TP Hà Nội

7

2007

 - Bằng khen

03/QĐ-TA-TĐKT 15/01/2010

- Toà án ND Tối cao

 

8

2008

Cờ thi đua xuất sắc

102/QĐ-TA-TĐKT 08/12/2008

- Toà án ND Tối cao

 

9

2009

- Cờ thi đua xuất sắc

 - Huân chương lao động hạng 3

- 08/QĐ-TA-TĐKT 15/01/2010

- 1481/QĐ-CTN 01/09/2011

- Toà án ND Tối cao

- Chủ tịch Nước tặng

10

2010

 - Cờ thi đua xuất sắc 5 năm

 - Cờ thi đua xuất sắc

 

 - 07/QĐ-TA-TĐKT 04/01/2011

 - 275/QĐ-UB 17/01/2011

- Toà án ND Tối cao

-UBND TP Hà Nội

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
32
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629