UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11126 người đang online

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC

Tổng số tổ chức cơ sở Đảng

Đảng bộ quận Thanh Xuân hiện nay có 53 TCCS đảng, trong đó có 28 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở; có 400 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; có 19.270 đảng viên.

Danh sách các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

 

STT Tên cơ sở Đảng Tổng số chi bộ
trực thuộc
Tổng số đảng viên
  Khối phường    
1 Đảng bộ phường Phương Liệt 20 1.592
2 Đảng bộ phường Khương Mai 24 2.473
3 Đảng bộ phường Khương Trung 26 2.538
4 Đảng bộ phường Khương Đình 15 1.301
5 Đảng bộ phường Thượng Đình 17 1.055
6 Đảng bộ phường Hạ Đình 12 776
7 Đảng bộ phường Kim Giang 12 855
8 Đảng bộ phường Nhân Chính 26 2.196
9 Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc 19 1.450
10 Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung 26 1.293
11 Đảng bộ phường Thanh Xuân Nam 13 869
  Khối cơ quan hành chính    
12 Đảng bộ CQ Dân Đảng quận Thanh Xuân 10 68
13 Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân 20 218
14 Đảng bộ Chi cục Thuế quận  3 69
15 Chi bộ Cơ quan Kho bạc Nhà nước    26
16 Chi bộ Viện KSND quận Thanh Xuân   23
17 Chi bộ Cơ quan Toà án nhân dân quận   20
18 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự    17
19 Chi bộ Đội Quản lý Thị trường số 12   14
20 Chi bộ Bảo hiểm XH quận   37
21 Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Thanh Xuân    7
22 Chi bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Thanh Xuân   9
  Khối CA, Quân sự    
23 Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân 13 422
24 Đảng bộ Quân sự quận 3 48
  Khối sự nghiệp    
25 Chi bộ Trung tâm y tế quận Thanh Xuân   39
26 Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng    42
27 Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân   41
28 Chi bộ Trường THPT Nhân Chính   29
29 Chi bộ Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội   12
30 Chi bộ Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ
Hà Nội
  33
31 Chi bộ Viện nghiên cứu sành sứ thuỷ tinh công nghiệp   15
32 CB Trường Cao đẳng Công nghệ và môi trường Hà Nội   28
  Khối doanh nghiệp cổ phần    
33 Đảng bộ Cty CP Dược phẩm TW - CPC1 9 74
34 Đảng bộ Cty CP Licogi 19 3 36
35 Đảng bộ Cty CP Licogi 13 5 115
36 Đảng bộ Cty CP Vật tư TB giao thông 3 39
37 Đảng bộ Cty CP Thiết bị thuỷ lợi 4 35
38 Đảng bộ Cty CP Công trình Giao thông 2 7 41
39 Đảng bộ Cty CP Dệt Mùa Đông 4 67
40 Đảng bộ Cty CP Dược TW Mediplantex 8 96
41 Đảng bộ Cty CP Đầu tư & Xây dựng số 18 15 246
42 Đảng bộ Cty CP Đầu tư Lạc Hồng 3 34
43 Đảng bộ Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Long Hải 5 40
44 Chi bộ Cty TNHH LD ô tô Hoà Bình   30
45 Chi bộ Cty CP Thiết bị y tế - MEDINSCO   29
46 Chi bộ Cty CP Thiết bị   26
47 Chi bộ Cty CP May 40 Hà Nội   20
48 Chi bộ Cty CP Đầu tư và XD Thanh Xuân   22
49 Chi bộ Cty CP Đại Kim   17
50 Chi bộ Cty CP XD & TB công nghiệp   33
51 Cbộ Cty CP TRACO Hà Nội  & TM GTVT   12
52 Cbộ Công ty CP ĐT và XL Contrexim số 8   23
  Khác    
53 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KV NN 75 600

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629