UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11324 người đang online

UBND PHƯỜNG KHƯƠNG MAI

Địa chỉ: số 136 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

         Điện thoại: 024.35650132

Email: pkm_thanhxuan@hanoi.gov.vn

Website: http://www.phuongkhuongmai.gov.vn

 

 

Chủ tịch:

Lưu Đình Lượng

 

Phó Chủ tịch:

Đặng Minh Tuấn

 

 

Phạm Hồng Thái

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân quận quyết định;

- Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

 - Năm 1997 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đạt tiêu chuẩn xã phường giỏi về công tác thương binh - liệt sỹ”.

 - Năm 1998 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

 - Năm 1999 UBMTTQ Thành phố Hà nội tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động ủng hộ bão lụt.

- Năm 2002 Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích tốt nhiệm vụ nộp thuế năm 2001.

- Năm 2003 UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2003.

- Năm 2004 UBNTWMTTQ Việt Nam tặng Bằng ghi công về thành tích hoàn thành việc xây dựng nhà đoàn kết, xóa xong nhà dột nát.

- Năm 2006 UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

- Năm 2007 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho BCĐ 197 phường.

- Năm 2008 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân phường Khương Mai về thành tích xuất sắc trong 3 năm 2005-2007.

- Năm 2008 UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Năm 2009 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường Khương Mai có thành tích trong năm 2008.

- Năm 2011 Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho cán bộ và nhân dân phường Khương Mai.


Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629