UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

12424 người đang online

Thông báo gia hạn thời gian triển khai cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến”  

Thực hiện Quyết định số 3902/QĐ-BTC ngày 19/7/2019 về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo Thể lệ cuộc thi, các văn bản của UBND Thành phố, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” Thành phố, thời hạn kết thúc cuộc thi vào hồi 17h ngày 16/9/2019.

Quận Thanh Xuân: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018; Tập huấn về Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham... 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTBDCT ngày 02/01/2019 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận về bồi dưỡng cán bộ năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2019; ngày 14/9/2019, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018; tập huấn về Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Thanh Xuân 

Văn bản số 1083/UBND-TP ngày 07/8/2019 của UBND quận Thanh Xuân về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Thanh Xuân

Tổ chức tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2019; ngày 22/5/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyên, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại hội trường Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao quận.

Phổ biến pháp luật cho học sinh: Kênh tuyên truyền hiệu quả 

Cùng với việc dạy văn hóa, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học đã giúp học sinh có kiến thức cơ bản về pháp luật, biết tự bảo vệ, xử lý các tình huống liên quan đến pháp luật.

Thường trực HĐND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2019 và một số văn bản pháp luật mới... 

Ngày 16/4/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị thông tin tình hình Kinh tế-Xã hội quý I năm 2019 và một số văn bản pháp luật mới ban hành tới các vị Đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổ chức tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019 

Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND quận Thanh Xuân về Tổ chức tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019

Thanh Xuân tổ chức đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Sáng 9/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hội nghị truyền thông Luật Trợ giúp pháp luật, Luật Hôn nhân gia đình cho Người Khuyết Tật trẻ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn... 

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Người Khuyết Tật (NKT) Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp Hà Nội; tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp luật, Luật Hôn nhân gia đình cho cán bộ, hội viên là NKT trẻ của Hội vào ngày 30/3/2019, tại phòng họp Phòng Y tế quận Thanh Xuân.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629