UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

6041 người đang online

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 1 nhà N2C Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Điện thoại:  024.35571915

 

 

 

    Giám đốc:

Lô Văn Thường

  

    Phó giám đốc:

Dương Đức Thành

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Ngân hàng chính sách xã hội quận là đơn vị trực thuộc Ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội thực hiện tín dụng chính sách. Sử dụng các nguồn lực tài chính của chính phủ huy động để cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội.

- Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội Quận không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%,  không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách.

- Ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

- Hoạt động cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị – xã hội theo hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến người vay. Việc cho vay căn cứ vào kết quả bình xét của tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tổ tiết kiệm và vay vốn là tổ chức do các tổ chức chính trị – xã hội thành lập trên địa bàn hành chính các phường, được ủy ban nhân dân các phường chấp thuận bằng văn bản. Hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn do Ngân hàng chính sách hướng dẫn.

- Mức cho vay tối đa và lãi suất cho vay các chương trình do Thủ tướng chính phủ quy định. 

- Ngân hàng chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước, là một pháp nhân, có vốn điều lệ, tài sản, con dấu và hệ thống giao dịch từ trung ương đến địa phương.

- Chế độ tài chính,  chế độ tiền lương và phụ cấp của cán bộ, viên chức và việc trích lập, sử dụng các quỹ của Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng chính phủ quyết định.

2. Thành tích nổi bật

- Được thành lập năm 2003, đơn vị liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền. Được Ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tặng nhiều giấy khen. Được ủy ban nhân dân thành phố và ngân hàng chính sách xã hội trung ương tặng bằng khen cá nhân và  tập thể về thành tích xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và chi bộ tiêu biểu xuất sắc.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28
MuaBánCK
EUR22.808,724.085,223.039,1
JPY160,4169,8162,0
USD23.710,024.020,023.740,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629