UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

588 người đang online

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân quý I năm 2020

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội;

UBND quận Thanh Xuân thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2020  của Chủ tịch UBND quận như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

- Tháng 1: Ngày 07/01/2020 và ngày 14/01/2020;

- Tháng 2: Ngày 11/02/2020 và ngày 25/02/2020;

- Tháng 3: Ngày 10/3/2020 và ngày 24/3/2020;

Trường hợp Chủ tịch UBND quận có việc đột xuất không tiếp công dân theo lịch sẽ giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND quận tiếp thay hoặc lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác phù hợp theo quy định.

2. Tiếp công dân đột xuất

Thực hiện theo quy định Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Theo giờ hành chính

- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND quận Thanh Xuân (Ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND quận có các thành viên Ban Tiếp công dân quận và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị có liên quan.

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
27

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629