UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

842 người đang online

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2020 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp công dân năm 2013. Sau khi thống nhất, Thường trực HĐND quận phân công lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận Thanh Xuân năm 2020như sau:

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp công dân năm 2013. Sau khi thống nhất, Thường trực HĐND quận phân công lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận Thanh Xuân năm 2019 như sau:

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2018 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp công dân năm 2013. Sau khi thống nhất, Thường trực HĐND quận phân công lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận Thanh Xuân năm 2018 như sau:

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2017 

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, chương trình công tác năm 2017 của HĐND quận. Thường trực HĐND quận thông báo lịch tiếp công dân của HĐND quận Thanh Xuân năm 2017

Lịch tiếp công dân năm 2016 của HĐND quận Thanh Xuân khóa IV 

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, chương trình công tác năm 2016 của HĐND quận. Thường trực HĐND quận thông báo lịch tiếp công dân của HĐND quận Thanh Xuân năm 2016 như sau:

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
29

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629