UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

786 người đang online

Lịch tiếp công dân của Bí thư Quận ủy Thanh Xuân năm 2019

Thực  hiện  Quy  định  số  11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 139-KH/QU, ngày 20/5/2019 của Quận ủy Thanh Xuân về  thực  hiện  Quy định 11-QĐi/TW của   Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người  đứng  đầu  cấp  ủy  trong  vệc  tiếp  dân, đối  thoại  trực  tiếp  với  dân  và  xử  lý  những  phản  ánh, kiến  nghị  của  dân"; Thừa  lệnh  Ban  Thường  vụ  Quận ủy, Văn phòng Quận ủy thông  báo  lịch  tiếp  công  dân  Quý I năm 2020 của đồng chí Bí thư Quận ủy, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Cả ngày: 14/4/2020, 12/5/2020, 09/6/2020; (Nếu có thay đổi lịch sẽ có thông báo cụ thể sau)

2. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Thanh Xuân

(ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội)

3. Thành phần

- Đồng chí Bí thư Quận ủy;

- Đại diện Lãnh đạo UBND quận;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng Quận ủy;

- Đồng chí Bí thư Quận ủy sẽ mời một số phòng ban, đơn vị có liên quan khi có nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Quận ủy, Văn phòng Quận ủy thông báo lịch tiếp công dân Quý II năm 2019 của đồng chí Bí thư Quận ủy để UBND quận và các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện./.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629