UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

798 người đang online

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Năm 2020 Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3, tuần thứ 3 hằng tháng tại 2 Trụ sở Tiếp công dân Thành phố sở số 34 phố Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm và số 20 Hoàng Diệu quận Hà Đông.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629