UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

695 người đang online

Biểu thống kê lịch lễ hội truyền thống quận Thanh Xuân

 

TT

Tên lễ hội

Phường

Sự kiện - nhân vật

được thờ

Lễ hội

(Âm lịch )

Ghi chú

1

Lễ hội

đình Giáp Nhất

Nhân Chính

Thờ Phùng Luông

10-11/2

 

2

Lễ hội

đình Cự Chính

Nhân Chính

Thờ Lã Đại Liệu

10-11/2

 

3

Lễ hội đình

Quan Nhân

Nhân Chính

Thờ Hùng Lãng công và Trương Mỵ nương

10-11/2

 

4

Lễ hội đình

Khương Đình

Khương Đình

Thờ thần Tô Lịch; Lê Dương Vệ; thần Đầm chuối, thần Ngỗng (là các thiên thần)

10-12/2; 6/4

Vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu tổ chức lớn

5

Lễ hội đình Khương Trung

Khương Trung

Thờ Minh Lượng đại vương và Quang Hiển đại vương

5/1-8/1

 

6

Lễ hội

đình Vòng

Hạ Đình

Thờ Hùng Lược Đại Vương và Cương Lược Đại Vương

2/2-4/2

Vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi tổ chức lớn

7

Lễ hội đình Phương Liệt

Phương Liệt

Thờ thần Cao Sơn đại vương; Tích Lịch Hoả Quang đại vương.

15/2; 13/8

 

8

Lễ hội

chùa Tam Huyền

Hạ Đình

Thờ Từ Vinh (Thân phụ Từ Đạo Hạnh).

9/1; 6/3

 

9

Lễ hội 5 làng Mọc ở Hà Nội

Nhân Chính

Tôn vinh các vị Thành hoàng: Phùng Luông, Lã Đại Liệu, Hùng Lãng công, Đoàn Thượng

10-12/2

2010-2015-2020…

10

Lễ hội đình

Thượng đình

Hạ Đình

Thờ Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng

7-10/1

 

 

 

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629