UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

4503 người đang online

BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN THANH XUÂN

Địa chỉ:  B3,B4 Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Email: nctthanhxuan@gmail.com

 

Trưởng ban:

Đồng Tiến Dũng

 

Phó Trưởng ban:

Lê Đức Đỗ

 

 

Phạm Thanh Xuân

1. Cơ cấu tổ chức:

Hội Người cao tuổi được thành lập ở 2 cấp: Cấp Trung ương và cấp xã, phường. Cấp Thành phố và quận, huyện được thành lập là Ban đại diện Hội người cao tuổi.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Thanh Xuân được thành lập theo Quyết định số 7806/QĐ-UBND ngày 23/12/2003 của UBND thành phố Hà Nội. Với Ban đại diện cấp quận gồm 9 đồng chí và 11 Hội Người cao tuổi cấp phường. Trong đó:

1. Ông Đồng Tiến Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Trưởng Ban đại diện;

2. Ông Lê Đức Đỗ - Phó Chủ tịch Hội CCB quận, Phó Trưởng Ban đại diện;

3. Ông Phạm Thanh Xuân - Trưởng phòng LĐTBXH quận, Phó Trưởng Ban đại diện;

4. Bà Chu Thị Tuyết - Ủy viên Thường trực Ban đại diện;

5. Ông Nguyễn Quốc Hoan - Chủ tịch Hội NCT phường Khương Đình, Ủy viên;

6. Bà Trịnh Thị Thanh Mỹ - Chủ tịch Hội NCT phường Thanh Xuân Bắc, Ủy viên

7. Bà Phạm Thị Hương - Trưởng phòng VH -TT quận, Ủy viên;

8. Bà Lê Hải Anh – Phó Giám đốc Trung tâm TDTT quận - Ủy viên;

9. Bà Dư Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận - Ủy viên.

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Ban đại diện Hội người cao tuổi quận Thanh Xuân: là thành viên của Ủy ban MTTQ quận, có nhiệm vụ tham mưu cho Quận ủy, UBND quận về công tác Hội Người cao tuổi; tiếp thu thực hiện chủ trương công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam và Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hội Người cao tuổi ở cơ sở, thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố;

- Ban đại diện Hội người cao tuổi quận hoạt động theo Điều lệ Hội Người cao tuổi và Luật Người cao tuổi Việt Nam. Được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, có nơi làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

Hội Người cao tuổi làm nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn ANCT, TT ATXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi;

- Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của người cao tuổi và của Tổ quốc.

3. Thành tích nổi bật:

Năm 2010: Được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.

Năm 2011: Được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.

Năm 2012: Được Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng bằng khen.

Năm 2013: Được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.

Năm 2014: Được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.

Năm 2015: Được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
25
MuaBánCK
EUR22.780,824.055,723.010,9
JPY160,8170,2162,4
USD23.710,024.020,023.740,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629