UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

5587 người đang online

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Địa chỉ: Số 9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585874 - 024.39110323

Email: hlhpn_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chủ tịch:

Trịnh Thị Hồng Thủy

 

Phó Chủ tịch:

Đinh Thị Bích Hạnh

   

Vũ Thúy Quỳnh

1. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2.  Nhiệm vụ

- Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc;

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng đô thị văn minh;

- Tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

3. Thành tích nổi bật

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 909/TTg ngày 26 tháng 7 năm 2001).

- Huân chương lao động Hạng 3 (Quyết định số 578- QĐ/CTN ngày 30 tháng 8 năm 2004).

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố tặng 3 năm liên tục: 2001, 2002, 2003.

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28
MuaBánCK
EUR22.808,724.085,223.039,1
JPY160,4169,8162,0
USD23.710,024.020,023.740,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629