UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11500 người đang online

ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Khu liên cơ Nội chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38286782

 

Email: dtx_thanhtra_sogtvt@hanoi.gov.vn

 

 

Đội trưởng:

Nguyễn Tiến Dũng

0936243333

 

Đội phó:

Lưu Minh Hưng

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội được ban hành kèm Quyết định số 456/QĐ-GTVT ngày 24/4/2009 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.

1.1. Chức năng

Là đơn vị trực thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra Sở và chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND Quận về công tác đảm bảo trật tự ATGT – đô thị trên địa bàn được giao quản lý.

1.2. Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các qui định về điều kiện, tiêu chuẩn, biện pháp đảm bảo ATGT đô thị và đường sắt đô thị trên địa bàn;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành qui định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong quận, tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành các qui định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, đô thị và đảm bảo trật tự ATGT – đô thị;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thuộc Quận, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các qui định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, kết cấu đường bộ, kết cấu hạ tầng đô thị, hành lang ATGT đường sắt, đường thủy nội địa;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông bao gồm: hè, đường phố; bến tàu, bến xe, điểm đỗ xe, nhà chờ xe buýt, cọc tiêu, biển báo, hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật và các công trình hạ tầng giao thông khác;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm các qui định về đảm bảo vệ sinh môi trường giao thông, gây mất an toàn giao thông;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thuộc Quận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629