UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

3184 người đang online

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Địa chỉ: Khu liên cơ Nội chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35580612

Email: ttxd_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Đội trưởng:

Nguyễn Hồng Thái

 
 

Phó đội trưởng:

Phạm Trí Tuệ

 
   

Nguyễn Văn Chiến

 
   

 

 

1. Vị trí, chức năng

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND quận; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của quận, UBND phường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị; được trang bị phương tiện làm việc; có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật và theo quy định của UBND thành phố Hà Nội;

Đề xuất Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

2.2. Thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý (sau khi có chỉ đạo của UBND quận).

2.3. Được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như: hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

2.4. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và với Thanh tra quận tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND quận trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận; lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.5. Thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Xây dựng.

2.6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

2.7. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của UBND quận.

2.8. Quản lý tài chính, tài sản và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11072 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
32
MuaBán
Hồ Chí Minh50,1550,60
Hà Nội50,1550,62
Đà Nẵng50,1550,62

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629