UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

12306 người đang online

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Đăng kí: https://egov.hanoi.gov.vn/

Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/02/2017 của UBND quận về thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quận, phường trên địa bàn quận Thanh Xuân. Toàn văn bản tại đây

Công văn số 46/UBND-VP ngày 13/01/2017 của UBND quận về thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quận. Toàn văn bản tại đây

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Thành phố về triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng. Toàn văn bản tại đây

Công văn số 1618/UBND-VP ngày 22/11/2016 của UBND quận về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường lĩnh vực tư pháp. Toàn văn bản tại đây

Công văn số 1012/UBND-VP ngày 08/8/2016 của UBND quận về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường. Toàn văn bản tại đây

 

Danh sách nhóm thủ tục triển khai cấp quận

STT

THỦ TỤC

LĨNH VỰC

Đợt 1. Vận hành chính thức ngày 19/01/2017: 1 thủ tục

I

Nhóm thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh): 1 thủ tục

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh)

Tư pháp

2      Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai tử)      Tư pháp
3      Cấp bản sao trích lục hộ tịch (kết hôn)       Tư pháp

Đợt 2. Vận hành chính thức ngày 01/3/2017: 9 thủ tục

II

Nhóm thủ tục Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường: 3 thủ tục

1

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè.

Quản lý đô thị

2

Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Quản lý đô thị

3

Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè

Quản lý đô thị

III

Nhóm thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 2 thủ tục

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Quản lý đô thị

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn

Quản lý đô thị

IV

Nhóm thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 4 thủ tục

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa Thông tin

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa Thông tin

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa Thông tin

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa Thông tin

 

Danh sách nhóm thủ tục triển khai cấp phường

STT

THỦ TỤC

LĨNH VỰC

Vận hành chính thức ngày 10/08/2016

I

Nhóm thủ tục Khai sinh: 3 thủ tục

Tư pháp

1

Đăng ký khai sinh thông thường

Tư pháp

2

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Tư pháp

3

Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

Tư pháp

4      Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ      Tư pháp

II

Nhóm thủ tục  Khai tử: 3 thủ tục

Tư pháp

1

Đăng ký khai tử

Tư pháp

2

Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết

Tư pháp

3

Đăng ký khai tử quá hạn

Tư pháp

Vận hành chính thức ngày 19/01/2017

III

Nhóm thủ tục Kết hôn: 2 thủ tục

Tư pháp

1

Đăng ký kết hôn

Tư pháp

2

Đăng ký lại việc kết hôn

Tư pháp

IV

Nhóm thủ tục Trích lục hộ tịch: 3 thủ tục

Tư pháp

1

Trích lục đăng ký khai sinh

Tư pháp

2

Trích lục khai tử

Tư pháp

3

Trích lục đăng ký kết hôn

Tư pháp

V

Nhóm thủ tục Giám hộ: 2 thủ tục

Tư pháp

1

Đăng ký giám hộ

Tư pháp

2

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tư pháp

VI

Nhóm thủ tục Xác nhận tình trạng hôn nhân: 1 thủ tục

Tư pháp

1

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư pháp

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629