UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11302 người đang online

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC

   

Ông Nguyễn Văn Bình

  UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận

Ông Đặng Khánh Hòa

  QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận

- Ông Lê Trung Cường

 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận

Ông Trần Mạnh Hoan

 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC

 

 

Ông Nguyễn Văn Bình

  UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận

Ông Đặng Khánh Hòa

  QUV, Phó Chủ tịch HĐND Quận

- Ông Lê Trung Cường

 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận

Ông Trần Mạnh Hoan

 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận

 

CÁC BAN CỦA HĐND QUẬN

1. Ban Kinh tế - Xã hội

- Ông Trần Mạnh Hoan - Ủy viên Thường trực - Trưởng ban;

- Bà  Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng ban;

- Bà Trần Lan Hương - Chủ tịch Hội LHPN Quận - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Kim Vân - QUV, Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất - Thành viên;

- Bà Phùng Lệ Thủy - Trưởng khoa Kinh tế Trường CĐCN&MT Hà Nội - Thành viên.

2. Ban Pháp chế

- Ông Lê Trung Cường - UVTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Ủy viên Thường trực -Trưởng ban;

- Ông Lưu Anh Quang - Phó Trưởng ban;

- Ông Phạm Quốc Oanh -  Thành viên;

- Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - QUV, Trưởng phòng Lao động TB&XH - Thành viên.

 

TỔ ĐẠI BIỂU

1. Tổ đại biểu phường Nhân Chính ( Đơn vị bầu cử số 1)

- Ông Cao Đắc Tiến - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận - Tổ trưởng;

- Ông Võ Đăng Dũng - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận - Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Kim Vân - QUV, GĐ Trung tâm PTQĐ Quận - Tổ viên;

- Bà Phùng Lệ Thủy - Trưởng khoa Kinh tế Trường CĐCN&MT Hà Nội-Tổ viên.

2. Tổ đại biểu phường Khương Trung ( Đơn vị bầu cử số 2)

- Ông Vũ Xuân Phú, QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Trung - Tổ trưởng;

- Ông Phạm Đăng Quang - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy -Tổ viên;

- Bà Thích Đàm Nghiêm - Sư trụ trì Chùa Khương Trung - Tổ viên.

3. Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Bắc ( Đơn vị bầu cử số 3)

- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Bắc - Tổ trưởng;

- Bà Lê Mai Trang - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân - Tổ viên;

- Ông Vũ Ngọc Tú - Bí thư quận đoàn - Tổ viên.

4. Tổ đại biểu phường Khương Đình ( Đơn vị bầu cử số 4)

- Ông Đỗ Quang Dương - QUV, Trưởng phòng Nội Vụ - Tổ trưởng;

- Bà Biện Hòa An - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy - Tổ viên;

- Ông Trần Mạnh Hoan - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận - Tổ viên;

- Ông Lưu Anh Quang - Phó Ban Pháp chế HĐND Quận - Tổ viên.

5. Tổ đại biểu phường Phương Liệt ( Đơn vị bầu cử số 5)

- Bà Đặng Phương Thảo - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Minh Tiến -  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Tổ viên;

- Ông Đặng Khánh Hòa - QUV,  Phó Chủ tịch HĐND quận - Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận - Tổ viên.

6. Tổ đại biểu phường Khương Mai ( Đơn vị bầu cử số 6)

- Ông Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Mai - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Văn Bình - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận - Tổ viên;

- Bà Phạm Thị Hương - QUV, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận - Tổ viên;

- Ông Trần Quốc Huy, Tổng giám đốc CT TNHH ĐT&PT công nghệ VN - Tổ viên.

7. Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Trung ( Đơn vị bầu cử số 7)

- Ông Đinh Tiến Sỹ - QUV, Phó GĐ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận - Tổ trưởng;

- Ông Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận - Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng trường TH Kim Giang - Tổ viên.

8. Tổ đại biểu phường Hạ Đình ( Đơn vị bầu cử số 8)

- Bà Trần Lan Hương - QUV, Bí thư Đảng ủy phường Hạ Đình - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Xuân Lưu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Chí Dũng - QUV, Trưởng phòng TCKH Quận - Tổ viên.

9. Tổ đại biểu phường Thượng Đình ( Đơn vị bầu cử số 9)

- Bà Trịnh Thị Hồng Thủy - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận - Tổ trưởng

- Ông Lê Trung Cường - UVTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Quang Hiển - Phó phòng Nội vụ - Tổ viên.

10. Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Nam ( Đơn vị bầu cử số 10)

- Ông Nguyễn Hồng Quân - QUV, Trưởng phòng TN&MT - Tổ trưởng;

- Ông Đặng Hồng Thái - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - QUV, Trưởng phòng Lao động TB &XH - Tổ viên.

11. Tổ đại biểu phường Kim Giang ( Đơn vị bầu cử số 11)

- Bà Trần Thị Nga - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang - Tổ trưởng;

- Ông Vũ Cao Minh - Chủ tịch HĐND Quận - Tổ viên;

- Ông Phạm Quốc Oanh - Đại biểu HĐND Quận - Tổ viên.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629