UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

10870 người đang online

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Địa chỉ: Khu liên cơ nội chính, Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: thanhxuan.hni@moj.gov.vn  - thads_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chi cục Trưởng:

Trần Đình Luận

 

 

Phó chi cục trưởng :

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

    Trương Mạnh Thắng  

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Điều 16 Luật Thi hành án dân sự quy định:

- Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật theo thẩm quyền;

- Giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của luật này;

- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án đân sự cấp tỉnh;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

- Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự…

- Giúp UBND cung cấp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án dân sự;

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

2. Thành tích nổi bật

- Đạt danh hiệu lao động xuất sắc các năm: 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Năm 2011 đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Bộ tư pháp;

- Được UBND thành phố tặng Bằng khen năm 2000.

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
32
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629