UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11128 người đang online

BAN TỔ CHỨC QUẬN UỶ
Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38585640 - 024.38585641
Email: btc_quthanhxuan@hanoi.gov.vn
 
Trưởng ban:
Biện Hoà An
 
Phó Trưởng ban:
Nguyễn Thu Hà
    Trần Thị Thu Hà
     

1. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Tổ chức quận uỷ là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Đảng bộ quận, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

2. Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Các Trưởng ban

1. Đ/c  Nguyễn Thị Ngọc Minh   - Từ 1997 đến 2000

2. Đ/c Vũ Cao Minh                  - Từ 2000 đến 2005

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Thọ         - Từ 2005 đến 2015

4. Đ/c Võ Đăng Dũng               - Từ 2015 đến 2018

5. Đ/c Biện Hòa An                  - Từ 2018 đến nay

* Các Phó trưởng ban

1. Đ/c Vũ Văn Đại                    - Từ 4/1997 đến 8/2000

2. Đ/c Nguyễn Huy Tiệp           - Từ 4/1997 đến 4/2000

3. Đ/c Tạ Văn Được                - Từ 4/2001 đến 12/2003

4. Đ/c Lê Trung Cường           - Từ 6/1998 đến 5/2005

5. Đ/c Nguyễn Thị Muộn          - Từ 6/2005 đến 6/2012

6. Đ/c Võ Đăng Dũng              - Từ 6/2009 đến 2/2014

7. Đ/c Tống Đình Hùng           - Từ 01/2015 đến nay

8. Đ/c Trần Thị Thu Hà          - Từ 5/2016 đến nay

3. Thành tích nổi bật

- Giấy khen của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2005.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội năm 2006.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2006.

- Giấy khen của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2006.

- Giấy khen của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2007.

- Giấy chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Giấy khen Tập thể lao động tốt năm 2008 của UBND quận Thanh Xuân.

- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm 2008 của UBND quận Thanh Xuân.

- Giấy khen của UBND quận Thanh Xuân năm 2009.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2010 của Chủ tịch UBND T.P Hà Nội.

- Giấy khen của Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2011.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 của Chủ tịch UBND T.P Hà Nội.

- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm 2013 của UBND quận Thanh Xuân.

- Giấy khen của Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2013.

- Giấy khen của Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2014.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2014.

- Giấy khen của  Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội năm 2015.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2015.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629