UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

12385 người đang online

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN

Địa chỉ: Số 121 phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38531289

              Chỉ huy trưởng:

Đào Trọng Lương

             Chính trị viên phó

             kiêm Chủ nhiệm chính trị:

 Nguyễn Trung Kiên

             Phó Chỉ huy trưởng động viên: 

Phạm Văn Quang

             Phó Chỉ huy trưởng: 

Lương Hồng Trường

                Chính trị viên phó:      Khuất Hồng Tuấn
 
1. Chức năng, nhiệm vụ
1.1. Chức năng
- Tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn;
- Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến.
1.2. Nhiệm vụ
- Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh;
- Thực hiện việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ công trình quốc phòng, xây dựng và bảo vệ căn cứ địa phương trên địa bàn;
- Xây dựng bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân;
- Xây dựng huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội địa phương. Thực hiện tuyển quân và động viên quốc phòng;
- Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng và phòng thủ dân sự;
- Thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết về công tác Quốc phòng trên địa bàn.
2. Thành tích nổi bật
a) Năm 2002 được Chính phủ tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm (1999-2001) góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc
- Năm 2004 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tặng Bằng khen có thành tích trong 15 năm xây dựng khu vực phòng thủ;
- UBND Thành phố tặng Bằng khen về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ;
- Bộ CHQS Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về công tác quân, dân y.
b) Năm 2005 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đơn vị có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị định 15/NĐ-CP
- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ;
- Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.
c) Năm 2006 được Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tặng Bằng khen thực hiện tốt phong trào Thi đua quyết thắng
- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển quận (1996 – 2006);
- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen – Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2006.
d) Năm 2007 được Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tặng Bằng khen về công tác giáo dục QP-AN.
e) Năm 2008 được Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-BQP
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Danh hiệu đơn vị Quyết thắng vì đã hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua quyết thắng năm 2008.
f) Năm 2009 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn (2007 – 2009);
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
g) Năm 2010 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân đợt I/2010; Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2010.
- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh 10 năm (2001 – 2010);
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong Hội thi công tác kỹ thuật năm 2010;
- Quận ủy Thanh Xuân tặng Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ (2010 – 2015);
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng cờ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 – 2011.
h) Năm 2011 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2011.
i) Năm 2012 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2012.
k) Năm 2013 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2013.
 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629