GIỚI THIỆU CHUNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

279 người đang online
https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/portal/KenhTin/Dai-hoi-Dang-bo-cac-cap-nhiem-ky-2020-2025.aspx

Khuyến cáo an toàn PCCC trong mùa nắng nóng (26/05/2020)

Thực hiện Điều 6, Luật Phòng cháy và Chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 về trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng...

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11076 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
16
MuaBánCK
EUR24.897,226.291,425.148,7
JPY175,8186,1177,5
USD23.250,023.620,023.280,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629